Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Arianne Bronsvoort kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten  van Arianne Bronsvoort, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Arianne Bronsvoort verstrekt. Arianne Bronsvoort kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum
– geboorteplaats
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via abronsvoort64@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom Arianne Bronsvoort gegevens nodig heeft

Arianne Bronsvoort verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Arianne Bronsvoort uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het afhandelen van uw betaling, het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang Arianne Bronsvoort gegevens bewaart

Arianne Bronsvoort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Arianne Bronsvoort verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Arianne Bronsvoort worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Arianne Bronsvoort. Arianne Bronsvoort zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Arianne Bronsvoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Arianne Bronsvoort maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Arianne Bronsvoort verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Arianne Bronsvoort op viaabronsvoort64@gmail.com.

ariannebronsvoort.nl en rustenregelmaat.nl ziijn een websites van Arianne Bronsvoort. Arianne Bronsvoort is als volgt te bereiken:
Postadres: Eendrachtstraat 9 8012 VV Zwolle
Vestigingsadres:Eendrachtstraat 9 8012 VV Zwolle
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08214757
Telefoon:
E-mailadres:abronsvoort64@gmail.com